پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

هوالبصیر                                     شطحیات!!                               ·      کاش یک سر اضافی داشتم که سر به سر خودم بگذارم. ·       کاش می شد با یک ماهوت پاک کن استعدادم ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 9 بازدید