پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

هوالفتاح نادعلیا مظهر العجائب......  علی آغاز عشق است                             در پناه سایه سار بیکران دیوار خانه دوست علی امتداد همه جوانمردی است                                     ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید