پست های ارسال شده در آبان سال 1386

هوالباقی  ...... اگر چه گلها همه آفتابگردانند                 لیکن چه زود می پژمرند                        در اشتیاق رویت آفتاب .................. امروز قیصر امین پور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید