ناموس و رفیق و وطن

هوالرئوف ....... سلامتی سه تن                   ناموس و رفیق  و وطن                                                سلامتی سه کَس                                                       زندونی و سرباز و بی کَس سلامتی باغبونی ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 8 بازدید
هوالبصیر                                     شطحیات!!                               ·      کاش یک سر اضافی داشتم که سر به سر خودم بگذارم. ·       کاش می شد با یک ماهوت پاک کن استعدادم ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 9 بازدید
مرداد 89
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
13 پست